REZERWACJA ONLINE SPRAWDŹ TERMIN

Projekty UE

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby„Budowa basenu w Hotelu Villa Verde w Zawierciu celem rozwoju aktywnych form turystyki w regionie śląskim”


Nazwa beneficjenta: Grupa Łapaj sp z.o.o

Wartość projektu: 1.690.487,40

Wartość dofinansowania: 687.190,00

 

Nadrzędnym celem projektu jest trwałe podniesienie konkurencyjności spółki oraz rozwój usług turystycznych. Poszerzenie zaplecza okołoturystycznego przez budowę krytego basenu rozszerzy wachlarz dotychczasowych klientów i wpłynie pozytywnie na ilość imprez kongresowych świadczonych w ramach hotelu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl